Unit 4 – Multivers: versie 10.8.0.4

Unit 4 – Multivers 10.8.0.4 met de volgende aanpassingen:

 

  • 10.8.0.4: Taxonomie 2016 opgenomen
  • Boekjaar afsluiten zonder verplichte BTW aangifte
  • Diverse optimalistaties (suppletie) aangiftes BTW/ICP
  • Geheugenprobleem op diverse plaatsen opgelost
  • Backorders genereren voor juiste aantal
  • Onbedoelde afrondingen (aantallen) bij afmelden magazijnbon verholpen
 • Permanence-boekingen zijn nu mogelijk in alle versies van Unit4 Multivers.
 • In Unit4 Multivers XtraLarge is uitgebreide functionaliteit toegevoegd voor de facturering van projecten en het invoeren van projectmutaties. U kunt nu ook werken met projectoffertes
 • In Unit4 Multivers XtraLarge wordt nu ook bij assemblage de voorraad gereserveerd
 • In Unit4 Multivers XtraLarge kunt u ‘Document management’ ook toepassen vanuit‘Betaalbaarstelling’ en ‘Rekeningkaartjes’;