Tag: Unit 4

Unit 4 Multivers 10.9

Donderdag 17 november 2016 is de versie 10.9 van Unit4 Multivers (Online) beschikbaar gekomen. (Een week later (24 november) zal de module Herinnering en het nieuwe Service Center binnen de Unit4 Multivers Management Monitor geupdate worden.)

Een beknopt overzicht van de nieuwe functionaliteiten:
• Optimalisatie in Telebankieren
o Wijze van matchen is sterk verbeterd
o Performance is verhoogd
o Automatisch matchen is toegevoegd
o Matchingsdetails verbeterd
o Ondersteuning nieuwe bankformaat CAMT.53
• Het kunnen dupliceren van een inkooporder
• Vanuit een verkooporder met één druk op de knop kunnen inkopen.
Daarnaast zijn er diverse onvolkomenheden in deze release opgelost naast de reeds uitgeleverde functionaliteit in de ‘tussen’ release 10.8.2. Hierbij valt te denken aan:
• Problemen opgelost met de focus van de cursor en het onterecht ‘rood’ worden van het transactienummer bij wisselen of openen van schermen
• Verschil van enkele eurocenten tussen het factuurbedrag in het info scherm en het factuurbedrag in het grootboek
• Diverse zaken zijn geoptimaliseerd met betrekking tot acties/notities in Relatiebeheer
• Transportbedragen op formulieren worden niet goed meegenomen naar de volgende pagina
• Beginbalans voorraad niet in periode NUL te boeken
• Kostprijs artikelen wordt niet weergegeven in de Management Assistent

 

Lancering Unit4 Multivers 10.8.2

Op donderdag 23 juni komt versie 10.8.2 voor Unit4 Multivers beschikbaar. In deze release zijn diverse productverbeteringen toegevoegd die voort zijn gekomen uit wensen van bestaande klanten.

De 10.8.2 is vooral een versie bestemd voor u als bestaande gebruiker. Er is geluisterd naar de gebruikerservaringen en vanuit die gedachte heeft deze versie vorm gekregen. Er zijn veel changes opgelost, waaraan ruim 200 incidenten gekoppeld zijn. Naast de gemelde changes, zijn ook meer dan 25 wensen/suggesties opgenomen in deze versie.

Ook zijn vele aanpassingen doorgevoerd in Unit4 Multivers die het mogelijk maken om u als gebruiker kennis te laten maken met onze nieuwste webbased ontwikkeling: Unit4 Multivers Management Monitor. De Unit4 Multivers Management Monitor is een handige tool waarmee u zonder direct in Unit4 Multivers Online te zitten op elk device inzicht heeft in diverse KPI’s zoals: omzet, bruto- en nettowinst, inkopen, kosten, debiteuren, crediteuren, bankgegevens. Tevens heeft u de mogelijkheid om direct vanuit de Unit4 Multivers Management Monitor betalingen te kunnen verrichten of facturen te versturen.

 

Unit 4 – Multivers: versie 10.8.1 (vanaf 26-2-2016)

Programma:

 • Taxonomie 2016 opgenomen
 • Verbeterde matching o.b.v. de opdrachtreferentie o.a. voor webshops
 • Semi-automatisch aanmaken boekjaar
 • Optimalisatie Demonstratiebedrijf
 • Einde ondersteuning Windows XP en Windows 2003
 • Diverse Changes opgelost,

Database upgrades:

 • Administraties: Ja
 • Besturingsgegevens: JA

Installatie:

 • Einde ondersteuning Windows XP en Windows 2003 / installatie blokkeert op dit OS
 • .NET framework 4.6 is vereist, installatie hiervan wordt uitgevoerd, indien dit nog niet aanwezig is.

Unit 4 – Multivers: versie 10.8.0.4

Unit 4 – Multivers 10.8.0.4 met de volgende aanpassingen:

 

  • 10.8.0.4: Taxonomie 2016 opgenomen
  • Boekjaar afsluiten zonder verplichte BTW aangifte
  • Diverse optimalistaties (suppletie) aangiftes BTW/ICP
  • Geheugenprobleem op diverse plaatsen opgelost
  • Backorders genereren voor juiste aantal
  • Onbedoelde afrondingen (aantallen) bij afmelden magazijnbon verholpen
 • Permanence-boekingen zijn nu mogelijk in alle versies van Unit4 Multivers.
 • In Unit4 Multivers XtraLarge is uitgebreide functionaliteit toegevoegd voor de facturering van projecten en het invoeren van projectmutaties. U kunt nu ook werken met projectoffertes
 • In Unit4 Multivers XtraLarge wordt nu ook bij assemblage de voorraad gereserveerd
 • In Unit4 Multivers XtraLarge kunt u ‘Document management’ ook toepassen vanuit‘Betaalbaarstelling’ en ‘Rekeningkaartjes’;