Unit 4 Multivers 10.9

Donderdag 17 november 2016 is de versie 10.9 van Unit4 Multivers (Online) beschikbaar gekomen. (Een week later (24 november) zal de module Herinnering en het nieuwe Service Center binnen de Unit4 Multivers Management Monitor geupdate worden.)

Een beknopt overzicht van de nieuwe functionaliteiten:
• Optimalisatie in Telebankieren
o Wijze van matchen is sterk verbeterd
o Performance is verhoogd
o Automatisch matchen is toegevoegd
o Matchingsdetails verbeterd
o Ondersteuning nieuwe bankformaat CAMT.53
• Het kunnen dupliceren van een inkooporder
• Vanuit een verkooporder met één druk op de knop kunnen inkopen.
Daarnaast zijn er diverse onvolkomenheden in deze release opgelost naast de reeds uitgeleverde functionaliteit in de ‘tussen’ release 10.8.2. Hierbij valt te denken aan:
• Problemen opgelost met de focus van de cursor en het onterecht ‘rood’ worden van het transactienummer bij wisselen of openen van schermen
• Verschil van enkele eurocenten tussen het factuurbedrag in het info scherm en het factuurbedrag in het grootboek
• Diverse zaken zijn geoptimaliseerd met betrekking tot acties/notities in Relatiebeheer
• Transportbedragen op formulieren worden niet goed meegenomen naar de volgende pagina
• Beginbalans voorraad niet in periode NUL te boeken
• Kostprijs artikelen wordt niet weergegeven in de Management Assistent